RTP-Elementer
  • » Skitser
  • » Produktion
  • » Kvalitetssikring
  • » Montage

RTP er en forspændt ribbetagplade specielt udviklet til tag med spændvidder mellem 10 og 34 meter. Elementet har lav egenvægt i forhold til spændvidde og lastkapacitet, og har også meget lav byggehøjde sammenlignet med tilsvarende spændvidde.

Elementet er derfor meget velegnet som tag på alle typer industribyggeri samt idrætshaller og lignende.

Bredde: 2.400 mm
Højde: 720 mm, 900 mm eller 1.020 mm
Pladetykkelse: 50 mm
Overhøjde / Nedbøjning

På grund af forspænding vil RTP normalt have en overhøjde ved montering. Ved projektering af underliggende eller tilstødende konstruktioner må man påregne tolerancer for nedbøjning ved f.eks. snelast.