BETONVÆGGE
  • » Skitser
  • » Produktion
  • » Kvalitetssikring
  • » Montage

Contiga Tinglev (CT) fremstiller bærende- og ikke bærende vægelementer i beton og let konstruktionsbeton. Herudover fremstilles også helvægselementer af letbeton[1]

C LC LAC
Beton Letkonstruktionsbeton Letbeton

Tabel 1: typebetegnelser

Følgende omhandler beton og let konstruktionsbeton.

Vægelementerne støbes på vandrette støbeborde af stål, således at én side støbes formglat og én side efterbearbejdes - eksempelvis ved maskinglitning af overfladen. Der anvendes traditionel vibrationsbeton og SCC-beton til udstøbning.

Beton fremstilles traditionelt af cement, sand, sten og vand. Dette giver normalt en beton med en tørdensitet på ca. 2300 kg/m³. Til vægelementer i letkonstruktionsbeton opnås en lavere densitet ved at erstatte en del af sand- og stenmaterialet med letklinker.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til os på: info@betonvæg.dk