MILJØ
  • » Komplette løsninger
  • » Industribyggeri
  • » Hotel byggeri
  • » Boligbyggeri
  • » Offentligt byggeri

(H)ealth(S)afety(E)nviroment-politik

Det er vores vision, at en høj standard af ny teknologi skal gøre Contiga Tinglev A/S til en effektiv og innovativ elementleverandør af beton- og letbetonprodukter.

Vi prioriterer kvalitet og arbejdsmiljø meget højt, og gennem kompetenceudvikling ønsker vi at skabe en sikkerhedskultur i hele virksomheden med fokus på gode arbejdsmiljøforhold, maskinsikkerhed og minimering af miljøbelastningen.

Vi forventer, at vores underleverandører og samarbejdspartnere overholder gældende lovgivning og arbejder aktivt for at sikre sunde arbejdsforhold. Læs mere om vores samarbejde med underleverandører her. Desuden samarbejder vi løbende med vores underleverandører og samarbejdspartnere om at minimere alle former for spild.

Ved en aktiv inddragelse af vores medarbejdere, målstyring og benchmarking har vi konstant fokus på løbende forbedringer i virksomhedens processer, således at vi kan levere produkter med et minimalt ressourceforbrug og fortsat sikre en sikker arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø.

Bæredygtigt byggeri
Bæredygtigt byggeri karakteriseres som

”udvikling og ansvarlig styring af et sundt bygningsmiljø baseret på ressourcevenlige og miljørigtige principper”.

Beton er som materiale i sig selv CO2 venligt. Det er fremstillet af naturlige råmaterialer: sand, sten og vand og har en CO2-neutraliserende effekt, fordi betonoverflader optager CO2 fra atmosfæren. Materialets høje isoleringsevner mindsker behovet for opvarmning og nedkøling, og som en lille ekstra miljøgevinst, kan nedknust beton genbruges i beton i stedet for grus.

Men for Contiga Tinglev A/S betyder bæredygtigt byggeri langt mere end blot at arbejde med et CO2 venligt materiale. Det betyder omtanke, teknik og planlægning!  

Med moderne byggeteknik, omhyggelig projektering og udførelse kan udledning af CO2 nemlig reduceres markant både ved bygningens opførelse samt i driften af den. Men det kræver, at omtanken starter længe før byggeriet! Contiga Tinglev A/S har stor erfaring med planlægning og udførelse af bæredygtigt byggeri – kontakt os for at høre nærmere!